Wettflugjahr 2021


                                              DFU – Wettflug-Ergebnisse  2021 

 

        1.Flug Alttippler 2021 am 24./25 April Startzeit 06:00 Uhr

Nr

Name

Tag

Zeit

Ringnummer/Geschlecht

Schiedsrichter

1

O.Porsche

Hoyerswerda

Sa

10:43

DFU-3,0-551-2018,1485,

1496-2020

Ohne Schiedsrichter

 

        2.Flug Alttippler 2021 am 15./16 Mai Startzeit 05:00 Uhr

Nr

Name

Tag

Zeit

Ringnummer/Geschlecht

Schiedsrichter

1

O.Porsch

Hoyerswerda

Sa

13:31

DFU-3,0-551-2018,1485,1496-2020

Ohne

Schiedsrichter

 

        3. Flug Alttippler 2021 KAUPSCHÄFER-CUP am 29./30 Main Startzeit 04:30 Uhr

Nr

Name

Tag

Zeit

Ringnummer/Geschlecht

Schiedsrichter

1

I.Saipi

Horstmar

Sa

20:49

DFU-3,0- 171-2018, 0039,

0066-2019

W.Bujanin

O.Emin

2

O.Porsche

Hoyerswerda

Sa

12:51

DFU-3,0-551-2018,1485,1490_

2020

Ohne

Schiedsrichter

 

       4. Flug Alttippler 2021 LONG DAY am 19./20 Juni Startzeit 4:00 Uhr

Nr

Name

Tag

Zeit

Ringnummer/Geschlecht

Schiedsrichter

1

O.Porsche

Hoyerswerda

Sa

6.22

DFU-3,0-551-2018,1485,1496-

2020

Ohne

Schiedsrichter

 

 

       1. Flug International Jungtippler 2021 am 03./04 Juli Startezeit 04:30 Uhr

Nr

Name

Tag

Zeit

Ringnummer/Geschlecht

Schiedsrichter

1

O.Porsche

Hoyerswerda

Sa

8:02

DFU-Jung-1013,1021,1022

2021

Ohne

Schiedsrichter

 

       2. Flug Jungtippler 2021 am 24./25 Juli Startzeit 5:00 Uhr

Nr

Name

Tag

Zeit

Ringnummer/Geschlecht

Schiedsrichter

1

O.Porsche

Hoyerswerda

Sa

4:10

DFU-Jung-1013,1021,1022-2021

Disqualifikation 17 §

Ohne

Schiedsrichter

 

       3. Flug Jungtippler 2021  am 14./15 August Startzeit 6:00 Uhr

Nr

Name

Tag

Zeit

Ringnummer/Geschlecht

Schiedsrichter

1

O.Porsche

Hoyerswerda

Sa

7:24

DFU-Jung-1012,1013,1021,

1022,1030-2021

Ohne

Schiedsrichter